Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  Anasayfa   Foto Albüm   İletişim   Dilek ve Önerileriniz   Webmail

Mevzuat

Duyurular

Bilgi Edinme

Tayfa Sınav Sonuçları
 

TARİHÇE                 

 

Ülkemizde  Denizcilik Sektörü ile ilgili çalışmalar 06.07.1945 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4470 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Görevleri ve Kuruluşu Hakkında Kanunun 16. maddesine göre oluşturulan Liman ve Deniz İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

1973 yılında gerçekleştirilen  organizasyon çalışmaları sonucunda ise Liman ve Deniz İşleri Dairesi Başkanlığı,  Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüş ve ayrıca Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü kurularak faaliyetler bu iki Genel Müdürlük tarafından sürdürülmüştür.

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü 1979 yılında “Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü’ne” dönüştürülmüş, anılan Genel Müdürlük ile Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü, 28 Şubat 1982 tarihinde yürürlüğe giren “Bakanlıkların Yeniden Düzenlenmesi ve Çalışması Esasları” hakkındaki 8/4334 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla “Liman ve Deniz İşleri Genel Müdürlüğü” adı altında birleştirilmiştir. Liman ve Deniz İşleri Genel Müdürlüğü 17 Haziran 1982 tarih ve 2680 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan 182 sayılı  K.H.K. ile 13.12.1983 tarihinden itibaren “Liman ve Deniz İşleri Başkanlığı” şeklinde teşkilatlandırılmıştır. Denizcilik alanında yetkili kılınan bir diğer birim ise,  19.10.1984 tarih ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanunun 17. maddesine dayanılarak görevli ve yetkili kılınan Başbakanlık Deniz İşleri Başkanlığı olmuştur. 09.04.1987 tarih ve 3348 sayılı “Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun” ile oluşturulan “Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü” mülga Başbakanlık Deniz İşleri Başkanlığı görevleri ile de donatılarak denizciliğin bütün alanlarında görev yapacak şekilde yetkilendirilmiştir.
 
Denizciliğe ilişkin görevler, değişik kurum ve kuruluşların yetkisinde bulunan çok sayıda Kanun, K.H.K., Tüzük ve Yönetmeliklerle yürütülmeye çalışılmaktayken, bu dağınık yapıdan kurtulmak, denizcilik sistem ve hizmetlerini daha etkin ve verimli kılmak, ülkenin çıkarlarına, ihtiyaçlarına uygun olarak yürütmek ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak amacıyla 10.08.1993 tarih 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının  Kuruluş ve Görevleri Hakkında K.H.K. ile Başbakanlığa bağlı “Denizcilik Müsteşarlığı” kurulmuştur. 
Trabzon Bölge Müdürlüğü, 1995 yılı sonunda Bakanlar  Kurulu Kararı ile kurulmuş olup, o zamana kadar Samsun bölge Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Giresun, Tirebolu, Görele, Vakfıkebir, Trabzon,Sürmene ,Rize, Pazar ve Hopa Liman Başkanlıkları söz konusu karar ile Trabzon Bölge Müdürlüğüne bağlanmıştır.

1995 yılı Aralık ayından itibaren Trabzon Limanında bulunan Liman Başkanlığı binasında faaliyete geçen Trabzon Bölge Müdürlüğü, mevcut hizmet binasında 1997 yılı Ocak ayından 01.11.2011 tarihine kadar faaliyet göstermiştir. 01.11.2011 tarih ve  655 Sayılı KHK ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bünyesine bağlanarak Trabzon Liman Başkanlığı olarak hizmet vermektedir.
 

 
   
Tüm Hakları saklıdır